او در عین حال افزود بستن مرزها اقدامی موقتی است و دولت ترکیه به محض اطمینان از تحت کنترل گرفتن و مهار نسبی ویروس کرونا در ایران، مرزها را باز خواهد کرد.گیل خبر/ وزیر بهداشت ترکیه که روز گذشته دستور ...

دولت ترکیه اعلام کرده کنترل مرزهای زمینی و هوایی را از نظر سلامت گردشگران ورودی ایران سفت و سخت کرده اما هنوز تصمیمی برای بستن موقت مرزها با ایران نگرفته است.گیل خبر/ از زمان اعلام شیوع ویروس کرونا جدید در ...