گیل خبر/ رضا حقی

چهارمین جشنواره مجسمه های چوبی به همت سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری رشت برگزار و ۱۰ مرداد به کار خود پایان داد اولین دوره جشنواره با حضور ۸ هنرمند در زمان مدیریت آقای بشر ...

گیل خبر/ رئیس سازمان مدیریت شهری وسازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت اعلام کرد: این سازمان همزمان با بارش سنگین برف نهایت تلاش خودرا به کار گرفت تا مخاطرات بارش سنگین برف به حداقل رسیده و نشاط اجتماعی ...