گیل خبر/ رئیس کمیسیون سوانح سازمان هواپیمایی گفت: هنوز تصمیمی برای ارسال جعبه سیاه به کشور اوکراین و یا فرانسه گرفته نشده است. حسن رضایی فر رئیس کمیسیون بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری، با بیان اینکه هم اکنون آخرین وضعیت بررسی ...