گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، مسئول امور فرهنگی و دینی این شرکت از طرح برگزاری اولین سفر زیارتی برای کارکنان این شرکت که برای اولین بار به بارگاه ملکوتی ثامن ...