گیل خبر/ ما در دوران کودکی بارها این جمله را گفته ایم: «مامان، دلم درد می کنه». در واقع هیچ کس نیست که در دوران کودکی خود این عبارت مبهم را به کار نبرده باشد.درست است که بزرگسالان، از همین ...