معاون آموزشی وزارت علوم:
تعداد دانشگاه های دولتی در سال ۹۹ کاهش می یابد
2 دی 98

گیل خبر/ دکتر علی خاکی صدیق ضمن بیان این مطلب در خصوص جزییات اجرای طرح ساماندهی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اظهار کرد: اجرای این برنامه توسط وزیر علوم شروع و حتی مجری طرح ساماندهی دانشگاه ها و موسسات آموزش ...