یک نکته در مورد کارگردان جنجالی این روزهای تلویزیون؛
نام «ژن خوک» کارگردان سریال وارش هم «املشی» بود!
22 آذر 98

گیل خبر/  این روزها پخش سریال وارش با اعتراض بسیاری از مردم گیلان همراه بوده است. آن ها با توجه به شخصیت های منفی و مثبت فیلم معتقدند که نگاه سریال به مردم گیلان تحقیرآمیز است. احمد کاوری کارگردان این سریال متولد ...