با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد؛
نخستین جلسه ستاد تأمین منابع
16 آذر 98

گیل خبر/ جلسه «ستاد تأمین منابع سازمان» با ریاست دکتر محمد ولی روزبهان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران و تعدادی از کارشناسان سازمان برگزار شد. در این نشست مدیرعامل سازمان با اشاره به این واقعیت ...

دکتر روزبهان در نخستین جلسه شورای اداری سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح کرد:
توسعه روابط با کشورهای روسیه، چین و هند باید در دستور کار قرار گیرد
13 آذر 98

گیل خبر/ به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر محمد ولی روزبهان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در نخستین جلسه شورای اداری سازمان که با حضور اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران برگزار ...