طاهره نوری
انتخابات و شبه لیدرهای محفلی!
3 بهمن 98

گیل خبر/ طاهره نوری ماه های پایانی سال ۹۸، مقارن با موسم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شده است. از جهات بسیاری که شرح دلایل آن در این مقال نمی گنجد، انتخابات پیش روی برای مردم، حاکمیت و اهالی قدرت بسیار ...

گیل خبر/ طاهره نوری از آن جایی که طبق تعاریف مرسوم، مکانیسم برنامه ریزی شهرستان از مجرای نماینده  عالی دولت می گذرد لذا فرماندار را می توان مسئول مستقیم تمامی امور داخلی در سطح شهرستان دانست که قاعدتاً می بایست با ...