گیل خبر/ به نقل از روابط عمومی حزب پیشرو اصلاحات گیلان، در جلسه شورای مرکزی این حزب به ریاست غلامرضا مدبری فر رئیس شورای مرکزی حزب پیشرو اصلاحات گیلان که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در این جلسه انتخاب روسای کمیته ...