گامی دیگر در مسیر توسعه خدمات دولت الکترونیک در منطقه آزاد انزلی:
راه اندازی سامانه استعلام اصالت پروانه ساختمانی
10 آذر 98

گیل خبر/ به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، «سامانه استعلام اصالت پروانه ساختمانی منطقه آزاد انزلی» به منظور تحقق اهداف دولت الکترونیک و اطلاع از صحت اعتبار پروانه ساختمانی، در این منطقه راه اندازی ...