گیل خبر/ سرویس سیاسی:  شنیده ها از استانداری گیلان از انتصاب قریب الوقوع فرمانداران و معاونین جدید فرمانداری ۵ شهرستان استان حکایت دارد. بر اساس شنیده ها بزودی حمید رضایی سرپرست کنونی فرمانداری فومن بعنوان معاون فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه ، ...