گیل خبر/  احکام فعالان محیط زیستی بازداشتی بدون حضور وکلایشان در دادگاه انقلاب صادر شد. بر این اساس، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز به 10 سال زندان، طاهر قدیریان و هومن جوکار به 8 سال زندان و امیرحسین خالقی و ...