توضیحات سردار جعفری درباره بازداشت مدیر آمدنیوز:
دستگیری روح االله زم از یک سال پیش در دستور کار قرار گرفته بود
18 آبان 98

گیل خبر/ سردار جعفری تا اردیبهشت ماه سال 98 به مدت 12 سال فرماندهی سپاه پاسداران را بر عهده داشت. روح الله زم، مدیر آمدنیوز نیز در مهرماه سال 98 بازداشت شد. سردار جعفری اکنون در توضیحاتی درباره بازداشت او گفته است: ...