گیل خبر/ در پی حواشی مسابقه ملوان انزلی – سپیدرود رشت مدیریت باشگاه سپیدرود در نامه هایی جداگانه به ریاست فدراسیون فوتبال و ریاست  سازمان لیگ شکایت رسمی خود را نسبت به این اتفاقات مطرح کرد. در زیر متن کامل نامه ...