گیل خبر/ حیدر بهاروند ضمن تشکر از زحمات سعید فتاحی طی حکمی سهیل مهدی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست مسابقات فوتبال ایران منصوب کرد. در حکم ریاست سازمان لیگ فوتبال ایران آمده است: «نظر به تخصص و تعهد شما در این ...