واکنش فرماندار پیشین آستانه اشرفیه به خبر گیل خبر؛
هیچگونه ارتباطی با احمدی نژاد ندارم
14 آبان 98

گیل خبر/ به دنبال خبر «احمدی نژادی ها به دنبال لیست انتخاباتی در گیلان+گزینه ها» یکی از افرادی که نامش در میان گزینه ها مطرح شده بود با ارسال جوابیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد. در جوابیه محمدعلی رمضانی ...