گیل خبر/ سوال احمد مرادی نماینده بندرعباس از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت اعطای مجوز صید به صورت صنعتی به کشتی های با مالکیت چین در آب های خلیج فارس و عمان در دستور کار جلسه علنی صبح امروز ...