گیل خبر/ وزیر کشور بر اساس جدول زمان بندی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در روز دهم آذر دستور شروع رسمی فرایند انتخابات را صادر می کند. ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس از روز دهم تا شانزدهم آذر برگزار می ...