گیل خبر/ به نقل از باشگاه خبرنگاران داود حاج محمد خانی، محقق و پژوهشگر طب سنتی اظهار کرد: با گذر از فصل تابستان با کیفیت گرم و خشک به پاییز؛ از گرمی هوا کاسته و به خشکی آن افزوده شده است. ...