گیل خبر/ فرهاد فلاحتی با اشاره به 13 آبان روز مباره با استکبار جهانی، اظهار کرد: در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، مردم به این آگاهی رسیده اند که محور و نظام سلطه آمریکا است. وی افزود: بخشی از این سلطه ...