با برگزاری نخستین کنگره؛
انتخاب شورای مرکزی حزب جمهوریت با حضور یک گیلانی
11 آبان 98

گیل خبر/ نخستین کنگره حزب جمهوریت ایران اسلامی با حضور شماری از شخصیت های سیاسی چون جواد امام، هادی غفاری، احمد مازنی، محمود صادقی، محسن رهامی، محسن مهرعلیزاده، فریده اولاد قباد، جواد اطاعت، الهه کولایی، علی مطهری و غلامحسین کرباسچی ...