گیل خبر/سعید فرج پور* از انتخابات شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان گیلان یکی دوماهی می گذرد.در همان روزها شاهد برافروخته شدن تعدادزیادی از جوان ترهای این جریان در شبکه های اجتماعی بودیم که به انتخابات اعتراض داشتند و هریک به ...