گیل خبر/ دکتر کیانوش جهان پور ضمن بیان این مطلب به تشریح آخرین وضعیت پیگیری های پرونده دانشجوی قلابی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرداخت و افزود: براساس بررسی های انجام شده هویت این دانشجو کاملا جعلی بوده و هیچ گونه ...