گیل خبر/ سرویس سیاسی: بعد از اینفوگرافیک نمایندگان رشت ، آستارا  و آستانه اشرفیه  و بندر انزلی و تالش، ماسال و رضوانشهر ، رودبار ، رودسر و املش ، صومعه سرا   و فومن و شفت  در مجالس ایران بعد از انقلاب اینفوگرافی حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل باتوجه به ترتیب حروف الفبا منتشر می شود.   ...

گیل خبر/ سرویس سیاسی: بعد  از مصاحبه های محمد صادق حسنی ، کاظم دلخوش ، ولی داداشی ، مهرداد لاهوتی ، غلامعلی جعفرزاده ، منوچهر جمالی ،  محمدحسین قربانی ، اسدالله عباسی ،  جبار کوچکی نژاد و ذبیح نیکفر نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی،  محمد مهدی افتخاری نماینده شهرستان های فومن و لاهیجان یازدهمین نماینده ای بود که ...

گیل خبر/ سرویس سیاسی: بعد  از مصاحبه های محمد صادق حسنی ، کاظم دلخوش ، ولی داداشی ، مهرداد لاهوتی ، غلامعلی جعفرزاده ، منوچهر جمالی ،  محمدحسین قربانی ، اسدالله عباسی و جبار کوچکی نژاد نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، ذبیح نیکفر نماینده شهرستان های لاهیجان و سیاهکل دهمین  نماینده ای بود که مهمان پایگاه اطلاع ...

گیل خبر/ سرویس سیاسی: بعد  از مصاحبه های محمد صادق حسنی ، کاظم دلخوش ، ولی داداشی ، مهرداد لاهوتی ، غلامعلی جعفرزاده ، منوچهر جمالی ،  محمدحسین قربانی و اسدالله عباسی نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، جبار کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت نهمین  نماینده ای بود که مهمان پایگاه اطلاع رسانی گیل خبر بود. کوچکی ...

گیل خبر/ سرویس سیاسی: بعد  از مصاحبه های محمد صادق حسنی ، کاظم دلخوش ، ولی داداشی ، مهرداد لاهوتی ، غلامعلی جعفرزاده ، منوچهر جمالی و  محمدحسین قربانی نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، اسدالله عباسی نماینده شهرستان های رودسر و املش هشتمین نماینده ای بود که مهمان پایگاه اطلاع رسانی گیل خبر بود. عباسی ...

گیل خبر/ سرویس سیاسی: بعد  از مصاحبه های محمد صادق حسنی ، کاظم دلخوش ، ولی داداشی ، مهرداد لاهوتی ، غلامعلی جعفرزاده و منوچهر جمالی نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدحسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه هفتمین نماینده ای بود که مهمان پایگاه اطلاع رسانی گیل خبر بود. دکتر قربانی ...

گیل خبر/ سرویس سیاسی: بعد  از مصاحبه های محمد صادق حسنی ، کاظم دلخوش  و ولی داداشی ، سه  نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی، مهرداد لاهوتی نماینده شهرستان لنگرود چهارمین مهمان گیل خبر، در سلسله مصاحبه های این پایگاه اطلاع رسانی با نمایندگان ...

گیل خبر/ سرویس سیاسی: بعد  از مصاحبه های محمد صادق حسنی و کاظم دلخوش دو نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی، ولی داداشی سومین مهمان گیل خبر در سلسله مصاحبه های این پایگاه اطلاع رسانی با نمایندگان گیلان بود. داداشی اولین ...