کمیل فتاحی
نرخ جدید شستشوی میت منتشر شد /طنز
31 شهریور 98

گیل خبر/ ✍️ طنز | کمیل فتاحی طبق قانون ۱۳ شهرداری ها، تمامی قبرستان های کشور مکلف به اجرای رایگان مراسم شستشو و تدفین جهت خاکسپاری افراد مستمند می باشند. اما از سوی دیگر تا به امروز تعرفه رسمی و مشخصی برای خدمات ...