گیل خبر/ جواد زبردست گشتی* *مدرس دانشگاه، مدیرعامل توسعه فناوری و ارتباطات گیلان در برهه ای از زمان وقتی دولت تصمیم به پرداخت یارانه های نقدی و همچنین سهمیه بندی بنزین و یارانه حاملهای انرژی(سوخت) گرفت. این تصمیم گیری پارادوکسی را در جامعه ایجاد ...

گیل خبر/ دکترجواد زبردست گشتی* *مدرس دانشگاه، مدیرعامل توسعه فناوری و ارتباطات گیلان هر از چند گاهی که در خیابانهای شهر فومن و روستاهای آن گذر می کنم، می بینم که در گوشه ای از این شهر و در داخل قلیانسراها اجتماع کرده اند ...

گیل خبر/ دکتر جوادزبردست گشتی* *مدیر عامل توسعه فناوری و ارتباطات گیلان شهرستانهای فومن و شفت به لحاظ برخورداری ازمنابع طبیعی وظرفیت های محیطی یکی از معدود شهرستانهای استان است که آرمان توسعه در آن با کمترین هزینه قابل حصول می باشد. با این ...