گیل خبر/ این روزنامه نوشت: «نوع رفتار منتقد محترم فارغ از نیتش که ان شاء الله خیر بوده، موجب نوعی از تربیت سیاسی گلادیاتوری در میان برخی نیروهای جوان و کم تجربه می شود که به راحتی می شود در پوشش ...