گیل خبر/  محمدجواد حشمتی رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه محمدعلی نجفی به زندان بازگشت، گفت: برابر ضوابط و مقررات قانونی هرچند با گذشت اولیای دم قصاص منتفی می شود ولی در مورد جنبه عمومی جرم قتل توسط دادگاه، حکم مقتضی ...

با حکم رئیس قوه قضائیه؛
یک گیلانی رئیس کل دادگستری استان تهران شد
14 مرداد 98

گیل خبر/ محمدجواد حشمتی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، با حکم حجت الاسلام رئیسی به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد. پیش از این غلامحسین اسماعیلی عهده دار این پست بود که با انتخاب به عنوان سخنگوی قوه ...