گیل خبر/ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات سرانجام موضع خود را در قبال شرط بندی های صورت گرفته در فوتبال ایران اعلام کرد و در این باره به طور رسمی اعلام داشت :به زودی پشت پرده شرط بندی ها را ...