واکنش وزیر کشور به وعده های تقسیمات استانی؛
ما کاری به وعده های دیگران نداریم
22 تیر 98

گیل خبر/ عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به این پرسش که واکنش وزارت کشور نسبت به وعده های برخی داوطلبان احتمالی انتخابات برای تقسیمات استانی چیست؟ گفت: ما کاری به وعده های دیگران نداریم و وظیفه خودمان خود را انجام می ...