وزارت بهداشت:
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی گیلان خبر داد:
گیلان
سازمان جهانی بهداشت:
سخنگوی وزارت امورخارجه:
دستیار قالیباف: 
وزیر راه و شهرسازی:
معاون وزارت بهداشت:
درگیری لفظی اعضا در صحن شورا؛
گیلان
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:
نوبخت:
وزیر کشور خبر داد:
معاون قضایی رئیس دادگستری گیلان خبر داد:
گیلان
روحانی:
توسط جمعی از شهروندان؛
با رأی نمایندگان؛
با حکم استاندار؛
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:
گیلان