معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
گیلان
قالیباف:
سخنگوی سپاه:
عراقچی:
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
گیلان
روسیه:
جهانگیری:
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی:
یکی از مدعیان جدی انتخابات داوطلب شد؛
سخنگوی ستاد ملی کرونا:
روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا:
معاون سیاسی سپاه:
معاون علوم پزشکی گیلان:
گیلان
ظریف با اشاره به جلسه امروز کمیسیون مشترک برجام:
سخنگوی وزارت خارجه چین:
نماینده رشت و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
فرمانده انتظامی گیلان خبر داد
گیلان
دادستان مرکز استان گیلان تأکید کرد:
گیلان