روحانی:
وزیر نیرو:
معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان:
گیلان
جهانگیری:
سخنگوی دولت:
به صورت ویدئو کنفرانس با دستور رییس جمهور:
گیلان
سخنگوی صنعت برق:
جهانپور:
پیش بینی هواشناسی؛
گیلان
معاون علوم پزشکی گیلان عنوان کرد
گیلان
سخنگوی وزارت خارجه:
رئیس قوه قضاییه:
با ارسال پیام ؛
مینو محرز:
سخنگوی صنعت برق هشدار داد؛
گیلان
روحانی :
واعظی:
معاون علوم پزشکی گیلان:
گیلان
استاندار گیلان:
گیلان