معاون آموزشی وزیر علوم:
وزیر بهداشت:
ستادکل نیرو های مسلح:
معاون کل وزارت بهداشت:
سخنگوی ستاد ملی کرونا:
معاون علوم پزشکی گیلان عنوان کرد
گیلان
روحانی:
احمد خاتمی به دولت رئیسی:
رئیس سازمان ثبت اسناد:
وزیر راه و شهرسازی در سفر یک روزه به گیلان عنوان کرد:
گیلان
رییس هیات کاراته گیلان:
گیلان
معاون علوم پزشکی گیلان عنوان کرد
گیلان
جهانگیری در نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان:
هواشناسی گیلان؛
گیلان
نماینده ولی فقیه در گیلان:
گیلان
رهبر انقلاب :
معاون علوم پزشکی گیلان عنوان کرد
گیلان
روحانی:
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
پیامد مسافرت ها به گیلان؛
گیلان