جانشین فرمانده انتظامی گیلان؛
رضا رسولی عضو شورای شهر رشت:
گیلان
روحانی:
گیلان
سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
گیلان
دادستان مرکز استان گیلان خبر داد:
استاندار گیلان:
گیلان
رهبر انقلاب:
وزیر کشور:
به دنبال طرح سوال از شهردار؛
قاضی زاده هاشمی:
با نگاهی طنز به مسائل ایران و گیلان؛
بیانیه سیدحسن خمینی:
مدیرعامل توزیع برق گیلان:
گیلان
محسن رضایی:
فرماندار رشت:
گیلان
فرمانده انتظامی گیلان:
گیلان
وزیر بهداشت: