به گزارش گیل خبر، این معلم 55 ساله که در خبرگزاری ها هیولای جنسی لقب گرفته است پس از انتخاب قربانیان خود آنان را مورد سوء استفاده اخلاقی قرار می داد و از آنها سو استفاده جنسی می کرده است. وی در سالهای 1987 تا 1990 بی شرمانه قربانی خود را از شاگردان مدرسه انتخاب و آنان را پس از انتقال به منزل مسکونی اش مورد سوء استفاده اخلاقی قرار داده است. به گفته یکی از قربانیان وی که اکنون 25 سال دارد، زمانی که وی به منزل "آنا کیلی" منتقل شد حضور ناگهانی همسرش این معلم شیطان را به حدی غافلگیر کرد که او را داخل کمد لباس هایش تا زمان خارج شدن همسرش پنهان کرده بود. آنا کیلی 55 ساله بی شرم در ابتدا کارش را در دبیرستان دورهام در شرق انگلستان آغاز کرده است و پس از مدتی بعنوان سرپرست معلمین در مدرسه انتخاب شد. این هیولای جنسی قربانیان خود را در ساعات زنگ تفریح به منزل مسکونی اش منتقل می گردد و غیب آنان را برای معلمین با اظهارات کذب موجه می کرده است. در دادگاهی که روز گذشته در دورهام برگزار شد "کارولین گودوین" وکیل مدافع یکی از قربانیان که بیان اظهارات وی منجر به فاش شدن و شناسایی این "هیولای جنسی" شد در برابر هیئت منصفه گفت: هیچ گونه رابطه عاشقانه یا حسی این چنینی در روابط "آنا کیلی" 55 ساله با قربانیانش وجود نداشته و او قربانیش را بعنوان یک ابزار در رسیدن به اهداف شیطانی اش مورد سوء استفاده اخلاقی و تعرض بی شرمانه قرار می داده است و از آنها برای مقاصد شوم خود استفاده می کرده است. تحقیقات پلیس به ثبت رسیدن اظهارات دیگر شاکیان این پرونده ادامه داد و پس از تکمیل شدن محاکمه خواهد شد. /باشگاه خبرنگاران