به گزارش گیل خبر، ابوذرندیمی با اشاره به اینکه باید از همه امکانات برای معرفی چهره ایران استفاده کرد افزود: تبلیغات سنگین و هجمه های بی وقفه ای از سوی صهیونیست ها برای مخدوش کردن این چهره در افکارعمومی صورت می گیرد و به این دلیل باید با ایجاد زمینه های لازم برای ورود گردشگر ، جاذبه ها و تاریخ ایران را به ملل جهان معرفی کرد. نماینده مردم لاهیجان درمجلس با اشاره به گشایش های سیاسی اخیر و لزوم استفاده از این فرصت در بخش گردشگری گفت:تحریم ها سبب شد تعداد ورود گردشگر خارجی به کشور کاهش یابد و از سوی دیگر خروج گردشگر و انجام سفر شهروندان ایرانی به خارج کشور افزایش یابد که باید با استفاده از این تغییرات ایجاد شده نسبت به جذب بیشتر گردشگر خارجی به کشور اقدام کرد. رویکرد میراث فرهنگی قابل دفاع است وی ازعملکرد سازمان میراث فرهنگ،صنایع دستی و گردشگری دفاع کرد و عنوان داشت: رویکرد سازمان میراث فرهنگی قابل قبول و عملکرد آن را از نظر مدیریت مشکلی ندارد بلکه مشکل ما در این حوزه این است که رویکردها در کشور در راستای گردشگر پذیری نیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه نباید گردشگری و توسعه آن را صرفا بر عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دانست افزود: باید فعالیت در این حوزه به صورت فرابخشی وبا مشارکت دستگاه های فرهنگی و اجتماعی به انجام برسد چرا که بخشی از موضوع جذب گردشگر در اختیار دستگاه های دیگر است. ندیمی درپاسخ به سوالی پیرامون ادامه فعالیت هایی نظیر حضور قطار گردشگری در کشور گفت : ورود گردشگران از طریق قطار که سال گذشته رخ داد یک شیوه نمادین بود که باید از طرق مختلف با هدف جذب گردشگران تکرار شود. /خانه ملت