به گزارش گیل خبر، در پایان تمرین ایران و در حالی که سرمای هوا خیلی ها را فراری داد، چند ملی پوش در کنار دیگر مسئولان ایستادند و عکسی هایی به یادگار گرفتند. این عکس ها بدون هیچ توضیح اضافه ای نشان از انرژی مثبتی و رفاقتی است که در تیم ملی بین همه وجود دارد.ین 15-3-29-21110IMG_6888 15-3-29-2124966   /خبرآنلاین