به گزارش گیل خبر, درحالی که تجسس های پلیس در این باره آغاز شده بود، مأموران هنگام گشت زنی به یک خودرو مظنون شده و دستور توقف دادند. در جریان بازرسی از داخل این خودرو، چهار کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به شیوه ماهرانه ای جاسازی شده بود، به دست آمد. یکی از سرنشینان این خودرو زن سنگین وزنی به نام هاجر بود که بر اساس اعلام پلیس، گرداننده و سرکرده این باند تهیه و توزیع موادمخدر است. با دستگیری هاجر و نوچه هایش، بازجویی از آنها در دستور کار مأموران قرار گرفت تا اینکه با اعترافات آنها سایر همدستانشان نیز ردیابی و بازداشت شدند. سرهنگ محمدرضا قدمی فرمانده پلیس قائمشهر در این باره گفت: در پی گزارشی مبنی بر اینکه زنی به نام هاجر با تشکیل باندی با چهار عضو اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر در این شهر می کند، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت. سرهنگ قدمی افزود: مأموران با تشکیل تیم های عملیاتی موفق شدند در یک اقدام ضربتی سرکرده این باند و سایر همدستان وی به نام های «موسی»، «محمد علی» و «داوود» را هنگام حمل و جابه جایی موادمخدر با یک خودرو دستگیر کنند. فرمانده پلیس قائمشهر در ادامه تصریح کرد: در بازرسی از خودروی این افیونی ها چهار کیلو تریاک به دست آمد. قدمی در ادامه از دستگیری سه عامل افیونی دیگر در این شهر به نام های «اصغر»، «جواد» و «مهدی» خبر داد و گفت: مأموران در پی تحقیقات پلیسی و به کارگیری منابع اطلاعاتی موفق شدند اعضای این باند تهیه و توزیع کننده مواد مخدر را هنگام حمل و فروش مواد مخدر شناسایی و در اقدامی ضربتی دستگیر کنند. وی همچنین اظهار کرد: در بازرسی از خانه این باند نیز دو کیلو و 879 گرم تریاک کشف شد. فرمانده پلیس قائمشهر در پایان با اشاره به اینکه سودجویان مواد مخدر همواره با هدف فروپاشی خانواده ها و از بین بردن نسل جوان جامعه به دنبال منفعت طلبی های خود هستند، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مسائل ناامنی و عاملان افیونی مراتب را به مرکز پلیس 110 اعلام کنند. /ایران  
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code