به گزارش گیل خبر, تصویر حضور ارسلان قاسمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۳ که وی در صفحه اجتماعی اش منتشر کرده است. farhangnews_113993-321496-1423722964_0