اینفوگرافیک+جهش+کرونا

گیل خبر/ جهش‌های یک ویروس چگونه رخ می‌دهند؟ جهش یک تغییر ژنتیکی است که هنگام کپی شدن ژنوم رخ می‌دهد.

منبع:اعتماد آنلاین