گیل خبر/ باشگاه ماهیگیری بهارنارنج با هماهنگی کمیته ماهیگیری استان گیلان برگزار کرد:

روز جمعه مورخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰، مسابقه ماهیگیری خانوادگی، در باشگاه ماهیگیری بهارنارنج شهرستان لنگرود ، با هماهنگی و حضور رئیس محترم کمیته ماهیگیری استان گیلان جناب رضایی و دبیر کمیته جناب کامیاب، برگزار شد.

در این مسابقه که در فضایی آرام و خانوادگی به اجرا درآمد، به نفرات اول تا سوم (به لحاظ صید بزرگترین ماهی) یک لانسر ماهیگیری به ترتیب به ارزش ۱ میلیون تومان، ۷۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزارتومان اهدا شد.