ترکیب اعضای هیئت رییسه شورای شهرستان رودسر مشخص شد.

گیل خبر/ ترکیب اعضای هیئت رییسه به شرح زیر است:

سیدسبحان میرعابدحسینی: رییس شورا
سیروس حسن خانی: نایب رییس
وهاب رضایی: سخنگو
رامین احمدی: منشی اول
محمد محمدی: منشی دوم

جعفر قاسمی به عنوان نماینده شهرستان رودسر در شورای عالی استان گیلان انتخاب شد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code