گیل خبر/ محمدحسین واثق کارگرنیا عنوان کرد: علی رغم انتشار خبری با عنوان شهردار شدن امیرحسین علوی به عنوان شهردار رشت، جلسه انتخاب شهردار هم اکنون در صحن علنی شورای شهر در حال برگزاری است و با توجه به مسدود شدن لایو صفحه رسمی شورای شهر رشت، شهروندان می توانند از لایو دیگر صفحات مجازی، این جلسه را دنبال کنند.

به گزارش گیل خبر با انصراف دو کاندیدا شهرداری رشت، شانس امیرحسین علوی برای شهردار شدن قطعی است.