سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها از موافقت اعضای این کمیسیون با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دوره قبل خبر داد.

گیل خبر/ به نقل از ایسنا: روح الله نجابت، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و انتخابات شوراها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و دستگاه های ذی ربط حضور داشتند و مطالب و نکاتی را مطرح کردند.

وی در ادامه اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد با توجه به گستردگی کار؛ جلسه مستقلی را به صورت پیوسته از صبح تا بعد از ظهر کمیسیون در آینده نزدیک جهت بررسی این طرح برگزار کند و نکات و مطالب به شکل دقیقی بررسی شود و بعد از جمع بندی به صحن مجلس مجدداً ارجاع داده شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در ادامه نیز درخواست تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دوره قبل مورد بررسی قرار گرفت و پس از صحبت موافقان و مخالفان به رای گذاشته شد و به تصویب اعضای کمیسیون رسید. همچنین در ادامه تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان رای گیری درباره آن به جلسه آتی موکول شد.