گیل خبر/ اختصاصی گیل خبر: شنیده می شود سید محمد احمدی شهردار کلانشهر رشت استعفای کتبی خود را تقدیم شورای شهر رشت کرده است و اعضای شورا در حال بررسی این استعفا در جلسه عصر امروز (چهارشنبه) هستند.

بر اساس شنیده ها شهردار رشت بیماری و مشکلات شخصی را از دلایل استعفای خود برشمرده است.
سید محمد احمدی که در سوابق خود معاونت اقتصادی استانداری و فرمانداری شهرهای مهمی در گیلان را بر عهده داشت با رای قاطع شورای پنجم رشت بر مسند مدیریت شهرداری نشست و پس از شروع کار شورای ششم و رای آنها نیز به کار خود ادامه داد.
استعفای شهردار رشت در صورت صحت خبر و یا پذیرش از سوی شورای شهر رشت شوک جدیدی به مجموعه شهرداری رشت وارد می کند و تصمیم سازی در حوزه این کلانشهر را برای مدتی با چالش مجدد روبرو خواهد ساخت.