هشدار دانشمندان بریتانیایی:
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ چاپ

دانشمندان بریتانیایی هشدار داده اند ممکن است در آینده شاهد جهشی در ویروس کرونا باشیم که یک سوم مبتلایان را به کام مرگ بفرستد. 

گیل خبر/ به نقل از عصر ایران: دانشمندان بریتانیایی به دولت این کشور درباره احتمال ظهور گونه ای جهش یافته از ویروس کرونا با کُشندگی 35 درصد هشدار داده اند.

یک هیات تحقیق بریتانیایی که به دولت این کشور مشاوره پزشکی و بهداشتی می دهد، درباره ظهور گونه ای جهش یافته از ویروس کرونا که می تواند از هر سه نفر مبتلا یک نفر را به کام مرگ بکشد، هشدار داده است.

گروه "مشاوره علمی برای مواقع اضطراری" (SAGE) با انتشار گزارشی گفته جهش ویروس کرونا در شرایطی که پروتکل های بهداشتی در کشورهای مختلف رعایت نشود حتمی است و این جهش در بدترین سناریو می تواند مرگ آفرینی ویروس جدید کرونا (کووید19) را به میزان کُشندگی ویروس "مرس" و به 35 درصد از مبتلایان برساند.

بر اثر سویه جهش یافته غالبی که اینک در بیش از 130 کشور دنیا در حال چرخش (سویه دلتا) است میزان سرایت پذیری این ویروس از ویروس "آبله مرغان" پیشی گرفته و کشورهای مختلف را درگیر موج جدیدی از همه گیری ویروس کرده است.

با این حال نتایج تحقیقات مختلف نشان داده کشندگی سویه دلتا همچنان در حد واندازه حدود 2 درصد از مبتلایان شناسایی شده است و تغییر محسوسی با سویه های پیشین ندارد.

دانشمندان عضو این هیات مشاوره ای به دولت بریتانیا هشدار داده اند واکسیناسیون عمومی در بریتانیا نباید آنها را به اشتباه بیندازد و رعایت پروتکل های بهداشتی را دستکم بگیرند چون ممکن است در اثر ترکیب سویه جدید در حال گسترش با سویه های بومی و یا پیشین و عدم رعایت موازین بهداشتی و بازگشایی های مشاغل و عادی سازی، سویه جدیدی از ویروس کرونا جهش یابد که میزان کشندگی این ویروس را به حد ویروس مرس یعنی به اندازه  35 درصد مبتلایان برساند.

داشنمندان همچنین درباره خطر شیوع سویه مقاوم در برابر واکسیناسیون کرونا هشدار داده اند و گفته اند ترکیب سویه دلتا با سویه آلفا و سویه "کنت" (سویه بومی بریتانیا) می تواند در آینده منجر به ظهور سویه ای مرگ آفرین از ویروس کرونا شود که هم در برابر واکسن های کنونی مقاوم باشد و هم مرگ آفرینی چند برابری داشته باشد.

دکتر "فیلیپا ویتفورد"  نایب رئیس گروه پارلمانی کروناویروس در مجلس عوام بریتانیا با اشاره به گزارش هشدار آمیز جدید گفت:" این گزارش ، که باید موج تکان دهنده ای را در دولت انگلستان ایجاد می کرد، در میانه تعطیلات پارلمانی سروصدایی ایجاد نکرده است... توصیه ها و نظرات ارائه شده توسط گروه "مشاوره علمی برای مواقع اضطراری" یک واقعیت ساده را به ما نشان می دهد  و آن این که ما هنوز این ویروس را شکست نداده ایم."

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code