گیل خبر/ بر اساس گزارش داخلی CDC درباره واریانت دلتا ,بیماران مدت طولانی تری حجم بالای ویروس دارند.
بنابراین توصیه می شود زمان طولانی تری بیمار در قرنطینه باشد.در حال حاضر توصیه می شود: بیمار ۱۸ تا ۲۱ روز پس از شروع علایم در قرنطینه بماند.

پس از این مدت زمان امکان انتقال وجود ندارد.