کنکور کارشناسی ارشد سال 1400برای اولین بار با شرکت 938 داوطلب در شهرستان بندرانزلی برگزار گردید.

گیل خبر/ به گزارش گیل خبر؛ محمود یوسفی‌فر مدیر آموزش و پرورش شهرستان بندرانزلی به عنوان نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در خصوص برگزاری کنکور کارشناسی ارشد اظهار نمود: این آزمون اولین بار در شهرستان بندرانزلی همزمان با سراسر کشور در چهار حوزه ثابت نمونه دولتی شرف، امام علی، نمونه دولتی شهدا و فردوسی در سه روز و باحضور 938 داوطلب با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید و دراین آزمون تعداد 489 نفر داوطلب خانم و 449 داوطلب آقا حضور داشتند.

عکس: علی سمرقندی